Ozon

Luktferning med ozonbehandling:

- Seter og stoff blir våtrenset

- Skinnseter blir renset og behandlet med egnet behandlingsmiddel for skinn.

- Plastikk og vinduer blir grundig rengjort

- Luftdyser blir grundig rengjort

Etter behandlingene nevnt ovenfor står bilen over natten på tørk, før ozon behandlingen starter.
Ozonmaskinen står så i 4 dager i bilen for å fjerne lukt, før bilen blir luftet, og vasket på nytt.
Grunnen til at bilen blir vasket på nytt er for fjerne et tynt lag som ozonmaskinen legger igjen.

Ozongeneratoren fungerer slik:

Luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning.
Det blir da produsert en aktiv oksigenblanding bestående av tre former for oksygen,
nemlig -O, O2 og O3.
Ozon er svært aktiv og reagerer med organiske luftmoleklyler som dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene.
Grunnen til at at bilen også må vakes på nytt er at belegget ozon legger igjen er giftig.

Priser:

Ta kontakt da det variere etter størrelse, hvor skitten og hvor mye det lukter.

price

kr

Bestill nå